Per 1 januari 2022 zal ik mijn praktijk beëindigen. Ik verwijs u door naar de praktijk van Melanie Gerdes:
Own your Nature. 

Vergoeding 

Mijn praktijk is aangesloten bij de N.W.P. Deze beroepsvereniging heeft met de meeste zorgverzekeraars afspraken gemaakt voor (gedeeltelijke) vergoeding van de consulten. Deze vergoeding valt onder de aanvullende verzekering en valt niet onder het verplichte eigen risico. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. Wil je weten of de behandeling wordt vergoed? Klik hier

Registratienummers

De AGB praktijkcode is: 90-015957

De AGB zorgverlenerscode is: 90-030566

BCZ registertherapeut®: 709096R

KVKnr: 09201294

NWP: nr. P1387

VMBN categorie 1, Nr. 2011167

Klachten

Integriteit, vertrouwen en zorgvuldigheid zijn belangrijk. Heb je desondanks een klacht? Maak het kenbaar. Dat schept ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Mochten we er samen niet uitkomen dan bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de beroepsvereniging N.W.P. of het KAB.