Per 1 januari 2022 zal ik mijn praktijk beëindigen. Ik verwijs u door naar de praktijk van Melanie Gerdes:
Own your Nature.