Per 1 januari 2022 zal ik mijn praktijk beëindigen. Ik verwijs u door naar de praktijk van Melanie Gerdes:
Own your Nature. 

Saskia van Leendert
Lentse Schoolstraat 25
6663 CP Lent

De praktijk is rolstoel-toegankelijk.

E-mail:
info@esensa.nl

Tel.nr.:
06-16642789